Μπορώ να σπουδάσω ονυχοπλαστική και να ανοίξω κατάστημα?

list In: Διάφορα

Καθημερινά δεχόμαστε πλήθος ερωτήσεων σχετικά με το ποιος επαγγελματίας του χώρου έχει δικαίωμα να ανοίξει χώρο περιποίησης άκρων. Για τον λόγο αυτό, συλλέξαμε όλες τις πληροφορίες που ορίζει η νομοθεσία και σας τις παρουσιάζουμε!

Τίτλος Εκπαίδευσης

Ο κανονισμός για την άσκηση του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης άκρων αναφέρει, σύμφωνα με τον Νόμο 4512/2018 και άρθρο 244 πως απαιτείται η κατοχή ενός από τους τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης τους οποίους και συγκεντρώσαμε παρακάτω:

  • Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
  • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
  • Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

Επιπρόσθετα σημειώνεται στο άρθρο πως επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.».

Μία ακόμη επιλογή σύμφωνα με την νομοθεσία αφορά όσους πληρούν τις εξής προδιαγραφές βάσει του νόμου 4957/2022 και άρθρο 403 για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ενώ οι συμμετέχοντες πρέπει να συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις έως τις 31.12.2023 για όσους κατέχουν κάποιο από τα παρακάτω με ημερομηνία ολοκλήρωσης έως την 1η.12.2022:

  • Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
  • Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της περιποίησης χεριών και ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελμα.

Σε περίπτωση λοιπόν που θέλετε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση στο αντικείμενο της περιποίησης άκρων, ο παραπάνω οδηγός θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμος! Αποθηκεύστε τον ώστε να ανατρέχετε κάθε φορά που θα χρειαστεί!

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος